ชื่อโครงการ

จ้างเจาะน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ

เลขที่โครงการ 67049099822 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 74,900 บาท ราคากลาง 74,900 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายคำใจ สิงห์มาตย์ ราคาเสนอ 74,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 เมษายน 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเจาะน้ำบาดาล-74900.pdf
Cresta Social Messenger