ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

เลขที่โครงการ 67069154625 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 17,010 บาท ราคากลาง 17,010 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้นต์ ราคาเสนอ 17,010 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี-2567.pdf
Cresta Social Messenger