จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

เลขที่โครงการ 67069038471 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,000 บาท ราคากลาง 12,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้นต์ ราคาเสนอ 12,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง-12000.pdf
Cresta Social Messenger