ชื่อโครงการ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4

เลขที่โครงการ 67069010524 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,000 บาท ราคากลาง 12,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 12,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร-12000-1.pdf
Cresta Social Messenger