ชื่อโครงการ

ซื้อถ้วยรางวัล

เลขที่โครงการ 67069034430 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง 5,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ร้อยเอ็ดกีฬาภัณฑ์ จำกัด ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อถ้วยรางวัล-5000.pdf
Cresta Social Messenger