ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

เลขที่โครงการ 67059500686 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,175 บาท ราคากลาง 6,175 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 6,175 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์-งานประเพณีบุญบั้งไฟ67-6175.pdf
Cresta Social Messenger