ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เลขที่โครงการ 67059482402 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 73,900 บาท ราคากลาง 73,900 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา สุนารีทรัพย์เจริญ ราคาเสนอ 73,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 24 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-73900.pdf
Cresta Social Messenger