ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

เลขที่โครงการ 67059382841 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,635 บาท ราคากลาง 5,635 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอำนวยน้ำแข็ง ราคาเสนอ 5,635 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อเครื่องดื่มสำหรับแขกและเจ้าหน้าที่่งานประเพณีบุญบั้งไฟ67-5635.pdf
Cresta Social Messenger