จ้างเหมาประดับตกแต่งและจัดสถานที่ งานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2567

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาประดับตกแต่งและจัดสถานที่ งานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2567

เลขที่โครงการ 67059301404 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,000 บาท ราคากลาง 15,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางจิตรจำนงค์ ภาษี ราคาเสนอ 15,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

จ้างประดับตกแต่งสถานที่เปิดงานบุญบั้งไฟ67-15000.pdf
Cresta Social Messenger