ชื่อโครงการ

จ้างเหมาขบวนเกียรติยศ สำหรับงานบุญบั้งไฟประจำปี 2567

เลขที่โครงการ 67059379927 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 30,000 บาท ราคากลาง 30,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางสุกัญญา ไชยนนท์ ราคาเสนอ 30,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาขบวนเกียรติยศ-งานบุญบั้งไฟ67-30000.pdf
Cresta Social Messenger