ชื่อโครงการ

ซื้อฟุตวาล์วเหล็กหล่อ 6 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

เลขที่โครงการ 67059285832 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 14,400 บาท ราคากลาง 14,400 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.รุ่งโรจน์วัสดุ ราคาเสนอ 14,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อฟุตวาล์วเหล็กหล่อ-6-นิ้ว-14400.pdf
Cresta Social Messenger