ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ

เลขที่โครงการ 67059280586 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 53,696 บาท ราคากลาง 53,696 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.รุ่งโรจน์วัสดุ ราคาเสนอ 53,696 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-13-รายการ.pdf
Cresta Social Messenger