ชื่อโครงการ

ซื้อถังน้ำ ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 2 ถัง

เลขที่โครงการ 67059239740 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 13,000 บาท ราคากลาง 13,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.รุ่งโรจน์วัสดุ ราคาเสนอ 13,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อถังน้ำขนาด-2000-ลิตร-13000.pdf
Cresta Social Messenger