ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง

เลขที่โครงการ 67059223360 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,800 บาท ราคากลาง 11,800 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 11,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-11800.pdf
Cresta Social Messenger