ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 6 รายการ

เลขที่โครงการ 67059212357 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 99,900 บาท ราคากลาง 99,900 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านมานะการดับเพลิง ราคาเสนอ 99,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุดับเพลิง-99900.pdf
Cresta Social Messenger