ชื่อโครงการ

ซื้อซัมเมอร์สสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง

เลขที่โครงการ 67059040290 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 40,660 บาท ราคากลาง 40,660 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอเชียวอเตอร์ฮาร์ดแวร์ ราคาเสนอ 40,660 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อซัมเมอร์สสูบน้ำ-40660.pdf
Cresta Social Messenger