ชื่อโครงการ

ซื้อบั้งไฟแสน จำนวน 2 บั้ง

เลขที่โครงการ 67079094679 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 44,000 บาท ราคากลาง 44,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายกิตติศักดิ์ มานะดี ราคาเสนอ 44,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 15 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อบั้งไฟแสน-44000.pdf
Cresta Social Messenger