ชื่อโครงการ

จ้างเหมารถเครน รถตักหน้า-ขุดหลัง

เลขที่โครงการ 67069095017 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,000 บาท ราคากลาง 12,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายสุรศักดิ์ ไสยกุล ราคาเสนอ 12,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 6 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมารถเครนยกรถตักหน้า-ขุดหลัง-12000.pdf
Cresta Social Messenger