ชื่อโครงการ

ซื้อมาตรน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

เลขที่โครงการ 67069254543 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 21,000 บาท ราคากลาง 21,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา เพิ่มทรัพย์ เทรดดิ้ง ราคาเสนอ 9,095 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อมาตรวัดน้ำ-9095.pdf
Cresta Social Messenger