จ้างเหมาย้ายแผงโซล่าเซลล์ไปติดตั้งบนหลังคาโรงสูบน้ำประปา

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาย้ายแผงโซล่าเซลล์ไปติดตั้งบนหลังคาโรงสูบน้ำประปา

เลขที่โครงการ 67069348421 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 37,500 บาท ราคากลาง 37,500 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.ใต้ฟ้าเซลล์แอนด์เซอร์วิสร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 37,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาย้ายแผงโซล่าเซลล์-37500.pdf
Cresta Social Messenger