ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมรถขยะคันใหญ่ ทะเบียน 81-8644

เลขที่โครงการ 67069464442 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,700 บาท ราคากลาง 10,700 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก ราคาเสนอ 10,700 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะคันใหญ่-10700.pdf
Cresta Social Messenger