ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ป-2840

เลขที่โครงการ 67069532914 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,500 บาท ราคากลาง 11,500 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอ้วนไดนาโม ราคาเสนอ 11,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ-11500.pdf
Cresta Social Messenger