ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

เลขที่โครงการ 67069498421 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,900 บาท ราคากลาง 12,900 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 12,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 21 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-12900.pdf
Cresta Social Messenger