ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ

เลขที่โครงการ 67069574359 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 26,215 บาท ราคากลาง 26,215 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านนครพันธุ์ไม้ ราคาเสนอ 26,215 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุการเกษตร-26215.pdf
Cresta Social Messenger