ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ

เลขที่โครงการ 67079069974 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,422 บาท ราคากลาง 12,422 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.รุ่งโรจน์วัสดุ ราคาเสนอ 12,422 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-12422.pdf
Cresta Social Messenger