ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV

เลขที่โครงการ 67079063392 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,850 บาท ราคากลาง 7,850 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพีเอสที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 7,850 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2567

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด-7850.pdf
Cresta Social Messenger