จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 82-9654 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 82-9654 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64057251725 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,600 บาท ราคากลาง 8,600 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอ้วนไดนาโม ราคาเสนอ 8,600 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา20.pdf
ประกาศราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger