ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64077145986 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,240 บาท ราคากลาง 9,240 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 9,240 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา5.pdf
Cresta Social Messenger