ซื้อสิ่งของดำรงชีพ สำหรับมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อสิ่งของดำรงชีพ สำหรับมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64067087316 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,600 บาท ราคากลาง 7,600 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านชีริว ราคาเสนอ 7,600 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 2 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา6.pdf
Cresta Social Messenger