จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน 81-8414 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน 81-8414 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64067288147 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 16,400 บาท ราคากลาง 16,400 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา อู่ช้างเซอร์วิส ราคาเสนอ 16,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา11.pdf
Cresta Social Messenger