ชื่อโครงการ

ซื้อแบตเตอร์รี่รถจำนวน 7 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64067331790 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 26,900 บาท ราคากลาง 26,900 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอ้วนไดนาโม ราคาเสนอ 26,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger