ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64067474021 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,180 บาท ราคากลาง 9,180 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 9,180 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา12.pdf
Cresta Social Messenger