ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64067470575 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,300 บาท ราคากลาง 12,300 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 12,300 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา13.pdf
Cresta Social Messenger