ชื่อโครงการ

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64077126454 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,000 บาท ราคากลาง 6,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเพชรคอนกรีต ราคาเสนอ 6,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger