ชื่อโครงการ

ซื้อกรวดกรอง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64077076787 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,400 บาท ราคากลาง 8,400 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเจทีเอ็นซัพพลาย ราคาเสนอ 8,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา17.pdf
Cresta Social Messenger