ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64077371031 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 54,860 บาท ราคากลาง 54,860 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด ราคาเสนอ 54,860 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger