เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087262094 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,500 บาท ราคากลาง 10,500 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา อี.ที.ที.ก็อปปี้ ราคาเสนอ 10,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา18.pdf
Cresta Social Messenger