ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 24 ถัง (เดือนกรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 24 ถัง (เดือนกรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087104691 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,240 บาท ราคากลาง 9,240 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 9,240 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา19.pdf
Cresta Social Messenger