ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64077033986 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 823,507 บาท ราคากลาง 823,507 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จำกัด ราคาเสนอ 823,507 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 2 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา20.pdf
Cresta Social Messenger