ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโควิด-19 (Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโควิด-19 (Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087093818 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 32,884 บาท ราคากลาง 32,884 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านชิริว ราคาเสนอ 32,884 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา27.pdf
Cresta Social Messenger