จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโควิด-19 (Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโควิด-19 (Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087088711 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 13,650 บาท ราคากลาง 13,650 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางจิตรา ชินรักษ์ ราคาเสนอ 13,650 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา34.pdf
Cresta Social Messenger