จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มเมนเบรนเครื่องกรองน้ำ ณ โรงกรองน้ำม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มเมนเบรนเครื่องกรองน้ำ ณ โรงกรองน้ำม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087151099 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,570 บาท ราคากลาง 6,570 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอเชียวอเตอร์ 101 ราคาเสนอ 6,570 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 29 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา35.pdf
Cresta Social Messenger