เหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโควิด-19 (Quarantine)

ชื่อโครงการ

เหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโควิด-19 (Quarantine)

เลขที่โครงการ 64087257208 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,885 บาท ราคากลาง 10,885 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางจิตรา ชินรักษ์ ราคาเสนอ 10,885 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 2 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา36.pdf
Cresta Social Messenger