จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มเมนเบรนเครื่องกรองน้ำ ณ โรงกรองน้ำม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มเมนเบรนเครื่องกรองน้ำ ณ โรงกรองน้ำม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087156706 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,430 บาท ราคากลาง 6,430 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียวอเตอร์ 101 ราคาเสนอ 6,430 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 6,430.00 วันที่ประกาศ 2 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา37.pdf
Cresta Social Messenger