ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097137556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,705 บาท ราคากลาง 12,705 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 12,705 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 2 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา39.pdf
Cresta Social Messenger