จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโควิด-19 (Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับผู้ที่ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยโควิด-19 (Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087344273 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,615 บาท ราคากลาง 6,615 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางจิตรา ชินรักษ์ ราคาเสนอ 6,615 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา41.pdf
Cresta Social Messenger