จ้างเหมาซ่อมแซมรถหน้าตัก-หลังขุด ยี่ห้อ FOTON ทะเบียน ตค 3235 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถหน้าตัก-หลังขุด ยี่ห้อ FOTON ทะเบียน ตค 3235 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087241482 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 18,550 บาท ราคากลาง 18,550 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก ราคาเสนอ 18,550 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา42.pdf
Cresta Social Messenger