จ้างเหมาจัดทำป้ายติดสำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำป้ายติดสำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087458849 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,700 บาท ราคากลาง 7,700 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านครูสรรค์ ออฟเซ็ท ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก 7,700.00 วันที่ประกาศ 13 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา46.pdf
Cresta Social Messenger