ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087401400 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,700 บาท ราคากลาง 11,700 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 11,700 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 16 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา49.pdf
Cresta Social Messenger