ชื่อโครงการ

ซื้อคลอรีน จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097290539 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 35,000 บาท ราคากลาง 35,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสองพี่น้อง ราคาเสนอ 35,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 8 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา63.pdf
Cresta Social Messenger